Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

Eşit mol sayısında C atomu içeren,

I. C2H6

II. C3H8

III. C6H6

gazlarının mol sayıları ilişkisi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) I > II > III      B) I =II > III      C) II> III >  I      D) III > II > I       E) III > I > II
Çözüm;

Soruda eşit mol de C içeren dediği  için, verilen bileşiklerdeki C sayılarının kaçta eşitlendiğini bulmamız gerekir.

Bileşiklerdeki C sayıları 6 da eşitlenir. Ohalde I. bileşikten 3 mol II. bileşikten 2 mol  III. bileşikten 1 mol almamız gerekir.

 

I. 3*C2H6

II. 2*C3H8

III. 1*C6H6

 

Doğru cevap  I>II>III şeklindedir. A doğrudur