Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

6 mol C2H4 molekülünde toplam kaç mol atom vardır?
Çözüm;

Mol atom dendiğinde bileşiği oluşturan elementlerin sayısını toplamamız gerekiyor.

C2H4 molekülünde 2 mol C ve 4 mol H olmak üzere toplam 6 mol atom bulunmaktadır.

 

1mol C2H4 molekülünde           6 mol atom varsa

6mol C2H4 molekülünde         x mol atom vardır

__________________________________–

x=36 mol-atom vardır.