Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: İsmail Yıldız

İliniz: İzmir

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru:

a. 2,408.10^23 tane C içeren C2H4 kaç moldür ?

b. N.Ş.A. 11,2 L O2 gazı kaç gramdır ? (O:16)

c. 10 gram H2 gazı N.Ş.A. kaç L hacim kaplar ? (H:1)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

a)

1 mol C2H4 de     12,06.10^23 tane C atomu varsa

xmol C2H4 de      2,408,10^23 tane C vardır.

_______________________________________

x=0,2 mol C2H4 tür.

 

b)

22,4 L O2 gazı        32 gram ise

11,2 L O2 gazı          x gramdır

_____________________

x= 16 gram O2 dir.

 

c)

 

2 gram H2 gazı            22,4 L hacim kaplarsa

10 gram H2 gazı               x L hacim kaplar

___________________________

x=112 L Hacim kaplar.