Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

0,6 mol hidrojen atomu içeren H2SO4 molekülü kaç tanedir?Çözüm;

N tane H2SO4 molekülünde        2 mol H atomu varsa

x tane  H2SO4 molekülünde        0,6 mol H atomu vardır.

___________________________________

x=0,3.N tane H2SO4 molekülü dür.