Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Hilal

İliniz: İstanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Eşit sayıda atom içeren;
I. C2H4
II. NH3
III. SO2
bileşiklerinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ( C: 12 , H: 1, N: 14, S: 32, O: 16 )

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Eşit sayıda atom içeren;
I. C2H4
II. NH3
III. SO2

soruda eşit sayıda atom içeren bileşiklerden bahsetmiş. I . bileşikte 6 II. bileşikte 4 III. bileşikte 3 mol atom var. Atom sayıları nı 12 de eşitlenir ohalde

ı bileşik 2 II bileşik 3 III bileşikten 4 mol alınmalıdır.

I.2 mol * C2H4
II.3 mol * NH3
III. 4 mol * SO2

1mol C2H4 28 gram ise

2 mol C2H4 x

_________________

x=56 gram

1mol NH3 17 gram ise

3 mol NH3 x

_______________

x=51 gram

1mol SO2 64 gram ise

4mol SO2 x

_______________________

x= 256 gram

III>I>II