Mol kavramı Çözümlü Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Derin

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Eşit kütlelerde CH4 VE SO2 gazları iceren karışımda toplam 4,6 mol atom bulunmaktadır.
Buna göre karışımın kütlesi kaç gramdır?
(H:1,C:12,O:16,S:32)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm

Soruda eşit kütlede demiş her iki bileşiğin kütkesini mol kütlelerine bölününce tam sayı olacak şekilde alırsak yanı 64n gram alırsak

nCH4=64.n/16=4n mol çıkar

nSO2=64n/64=n mol çıkar

CH4 teki atom sayısı 5*4n=20n

SO2 deki atom sayısı 3*n=3n

Toplam atom sayısı=23n=4,6

n=0,2 çıkar

mCH4=64n=64.0,2=12,8 gr

mSO2=64n=64.0,2=12,8 gr

Toplam=25,6 gr