Madde ve Özellikleri Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Reşat

İliniz: Erzurum

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Arı bir katının ,iki ayrı kapta aynı sıcaklıkta sudaki çözeltileri hazırlanmıştır. Birinci kapta 2V hacimdeki suda 4m gram katı, ikinci kapta 2V hacimdeki suda 2m gram katı çözünmüştür.

I. İkinci kaptaki çözelti daha seyreltiktir.
II. Kaplardaki çözeltilerin yoğunlukları aynıdır.
III. Birinci kaptaki çözeltinin kütlesi daha fazladır.

yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B)Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm

Ayni hacimdeki cozucude ikinci kapta daha az madde cozundugu icin 2. Seyreltiktir.

Hacimler ayni ancak cozelti kutleleri farkli oldugu icin yogunluk farklıdır.

I. Kapta çözünen madde fazla oldugu icin cozelti kutlesi I. Cozeltide fazladir.

 

 

Cevap C