Kütlenin kurumumu kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Gürsel

İliniz: Sinop

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru:
MgCO3(k)
Sönük balon
Şekildeki sistemin sıcaklığı bir süre artırıldığında
MgCO3(k) ——->MgO(k) + CO2(g)
tepkimesi gerçekleşiyor.

Bu sistemle ilgili;

I. Kaptaki katı miktarı tükenir.
II. Balon zamanla şişer.
III. Sistemin toplam kütlesi değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

[YUKARIDA RESİM VARDI GÖRÜNMÜYOR]

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

 

Şekil yok ama tahminim cam balon içinde MgCO3(k) var ve cam balonun ucunda da sonmüş bir balon var. diye düşünebiliriz

Sıcaklık artışıyla  aşağıdaki reaksiyon gerçekleşiyor

MgCO3(k) ——->MgO(k) + CO2(g)

Reaksiuona göre MgCO3(k)  bileşiği artık  MgO(k) ve CO2(g)  maddelerine dönüşüyor.

Kaptaki katı miktarı tükenmez azalır. Neden  MgCO3(k)  katısı biterken MgO(k)  katısı oluşuyor ve miktarı MgCO3(k)  ten azdır.  I YANLIŞ

Reaksiyon sonunda CO2(g) gazı oluşacağı için sönmüş olan balon şişer II DOĞRU

Sistemden uçup giden madde olmadığı için Sistemin toplam kütlesi değişmez. III DOĞRU