Kütlenin Korunumu Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Gürsel

İliniz: Sinop

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 7. Ağzı açık kaplarda gerçekleşen;

I. KClO3(k) ——>KCl(k) + 3/2O2(g)
II. 2Na(k) + H2SO4(s)——–> Na2SO4(k) + H2(g)
III. KOH(k) + HCl(s) ——>KCl(k) + H2O(s)

tepkimelerinden hangileri kütlenin korunumu yasasını doğrulamak için kullanılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

 

Reaksiyon ağzı açık kapta gerçekleşiyor. Dolaysıyla ürünlerde gaz bulunduran reaksiyonlarda gazlar uçacağı için kutlenin Korunumu Kanunu açıklamada kullanılamaz. Cevap D

Eğer soruda kapalı kap deseydi hepsi olurdu