Kütlenin Korunumu Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: melisa

İliniz:

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 2H2(g) + O2(g) —-> 2H2O(s) tepkime denklemine göre 8 gram H2’nin 64 gram oksijen ile artansız tepkimesinden kaç gram su oluşur?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm;

Reaksiyon a girenlerin kütleleri toplamı reaksiyon sonucunda oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir

2H2(g) + O2(g) —-> 2H2O(s)

8________64_________?

mH2O=64+8= 72 gr su oluşur