Kütlece Yüzde Çözümlü Kimya Sorusu(Seyreltme)

 

 

Kütlece %25 lik 500 g şekerli su çözeltisini %10 luk yapmak için bu çözeltiye kaç g su eklenmelidir?

Çözüm;

Son durumda çözeltinin % derişimi azaldığı için çözelti seyreltilmiştir. Yani çözeltiye çözücü ilave edilmiştir.

Çözeltiye saf çözücü ilave edilirse % si %0 alınır.

m1.%1 +m2.%2=(m1+m2).%son

25.500+ x.%0 = 10(500+x)

x=750 gram su eklenmelidir.