Kütlece Yüzde Çözümlü Kimya Sorusu

Kütlece yüzde çözümlü sorular

Kütlece yüzde ; 100 gram çözeltide çözünmüş olarak bulunan maddenin miktarıdır.

 

600 gram tuzlu su çözeltisine aynı sıcaklıkta 150 gram daha tuz ilave edilip tamamen çözüldüğünde son durumda çözelti kütlece %40 lik olduğuna göre başlangıçtaki çözeltinin kütlece % derişimi kaçtır?
Çözüm;

Soruyu çözebilmek için bir çözeltiye saf çözünen madde ilave edildiğinde kütlece % si  %100 olarak alınır.

m1.%1 + m2.%2 = mson.%son

 

600.x + 150.100 = 750 . 40

x=%25 çıkar.