Kütlece Yüzde Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Evrim

İliniz: Eskişehir

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: Kütlece %10 luk ve kütlece %50 lik şeker çözeltileri hangi kütle oranlarında karıştırılırsa son çözelti kütlece %20 lik olur?

A) 1/2 B) 1/3 C) 3/4 D) 1/4 E)2/3

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm

%10 luk m1 gram almış olalım

%50 luk m2 gram almış olalım

m1.%1 +m2.%2=(m1+m2).%son

10.m1+50.m2=(m1+m2).20

10.m1+50.m2=m1.20+m2.20

30.m2=10.m1

M2/m1=1/3

Çıkar