Kütlece Yüzde Çözümlü Kimya Sorusu

 

Yemek tuzu ile hazırlanan kütlece %20’lik 300 gram sulu çözelti ile kütlece %10’lik 200 gram sulu çözelti karıştırılıyor.  Karışıma 16 gram yemek tuzu,  84 gram su eklendiğinde çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaç olur?​

Çözüm;

Soruyu çözebilmek için aşağıdaki iki özelliği bilmemiz gerekmektedir.

Özellik: Bir çözeltiye saf çözücü ilave edilirse % si %0 alınır.

Özellik: Bir çözeltiye saf çözünen ilave edilirse % si %100 alınır.

 

m1.%1   +  m2.%2   +  m3.%3 +mn.%n   = %son. (m1+m2+m3 +mn)

20.300+10.200+16.100 +84.%0 = 600.%son

%son = %16 çıkar