Kütlece yüzde Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: BUSE

İliniz: Trabzon

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: 340 gram suda 60 gram tuz çözülmesiyle kütlece derişimi kaçtır?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm

Kütlece yüzde : 100 gram çözeltide çözünmüş olan madde miktarıdır.

Ohalde sorudaki verilerden çözelti kütlesini bulalım

mçözelti=340+60=400gr

400 gr çözelti de 60gr madde varsa

100 gr çözelti de X

_______________________

X:%15