Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Çözümlü Kimya Sorusu

.

Su molekülünün yapısı lewis yapısı aşağıdaki şekildedir.

 

 

 

Suyun kendi molekülleri arasında ;

I. London

II. İyon – Dipol

III. Dipol – Dipol

Etkileşimlerinin hangisi yada hangilerini oluşturur?

 

A) Yalnız I     B) I ve III     C) I ve II          D)  II ve III            E)  I, II, III

 

Çözüm;

 

Dipol – Dipol Bağları (Kuvvetleri): Polar moleküller arasında meydana gelen elektrostatik etkileşimlerdir. Her bir Polar molekül Dipol dur. İki tane polar molekül (Dipol – Dipol)  etkileşim gösterir.

London kuvvetleri: En zayıf etkileşimlerdir ve tüm moleküller arasında zayıf etkileşim olarak bulunur.

İyon – Dipol bağları : İyonlarla polar moleküller (Dipol) arasında oluşan etkileşimdir.  Soruya baktığımızda ortamda iyon yok dolayısıyla  II YANLIŞ

Doğru cevap I ve III tür.