Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Elif

Konu: Manisa

Soru:

SO3(g)+H2O(s)——->H2SO4(suda) denklemine göre 120 gram SO3 gazı  ile 36 gram H2O sıvısı tam verimle tepkimeye girdiğine göre tepkime sonunda hangi maddeden kaç gram artar?

 

Çözüm;

nSO3 = 120/80 = 1,5 mol SO3

nH2O = 36/18 = 2 mol

 

1,5mol______________2mol

SO3(g)______+______H2O(s)——->H2SO4(suda

1mol_______________1mol

1.5 mol girer__________1,5mol girer

__________________2-1,5mol = 0,5 mol artar

 

1mol H2O          18 gr ise

0,5 mol H2O       x

___________

x= 9 gr H2O artar