Kimyasal hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Kübra

İliniz: Tekirdağ

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: %74 saflıktaki 50 gram stronsiyum karbonat (SrCO3) örneği aşağıdaki denkleme göre ısıtılarak ayrıştırıldığında, 7,7 gram CO2 gazı elde edilmektedir. Buna göre bu tepkimenin % verimi kaçtır?
(SrCO3:148, CO2:44) SrCO3(K) ——-> SrO+CO2
ısı

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

50 gram stronsiyum karbonat (SrCO3) örneğinde  saf SrCO3 kaç gram öncelikle onu bulalım.

1oo gram (SrCO3) örneğinde   74 gram SrCO3 varsa

50 gram (SrCO3) örneğinde     x gram SrCO3 vardır.

__________________________

x=37 gram saf SrCO3 vardır.

Denklemli sorularda herhangi bir maddenin molünü bulabiliyorsak diğer maddelerin molünü de bulabiliriz.

SrCO3(K) ——-> SrO+CO2 tepkimesine göre 7,7 gram CO2 gazı elde ediliyormuş.

nCO2 = 7,7/44 = 0,7/4 mol

 

SrCO3(K) ——-> SrO      +      CO2

0,7/4mol          0,7/4 mol       0,7/4 mol

 

Harcanan SrCO3

1mol SrCO3                    148 gram ise

0,7/4mol SrCO3             x gramdır

__________________

x=25,9 gramdır SrCO3 harcanmıştır.

 

37 gram saf SrCO3 ün                 25,9 gramı harcanmışsa

100 gramın                                        x

____________________________

x= %70 verimle gerçekleşmiştir.