Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Aşağıda bir tepkimeye ait mol sayısı – zaman grafiği verilmiştir.

Kimyasal reaksiyon grafiği

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a.Tepkime denklemi 2X2   +  5Y2—-> 2X2Y5

b.Sınırlayıcı madde Y2 dir.

c.Reaksiyonda molekül sayısı azalmıştır.

d.Reaksiyon sonunda kapta toplam 5 mol madde vardır

e.5 mol X2 reaksiyona girmiştir.Çözüm;

Grafiği görünce ya bunlardan hangisi reaksiyona girenler hangisi ürünler ben nereden bileceğim dediğinizi duyar gibiyim. Aslında herşey grafik üzerinde belirtilmiş. Şimdi hep beraber grafiği inceleyelim.

Grafikli kimyasal reaksiyon sorularında;

  • Azalan eğriler reaksiyona girenleri
  • Artan eğriler ise reaksiyon sonucunda oluşan ürünleri   verir.

 

Yukarıdaki bilgiler ışığında  X2 ve Y2  reaksiyona giren, X2Y5 ise üründür. Bunu denklem olarak yazacak olursak;

X2   +  Y2—-> X2Y5   dir.

Şimdi grafikten reaksiyona girenlerden kaçar mol girmiş  kaç mol oluşmuş ona bakalım;

 

X2 ve Y2 den   5 er mol alınmış.

X2 den   5-3 = 2 mol reaksiyona girerken,  3 mol reaksiyona girmeden kalmış veya artmış diyebiliriz.

Y2 den  5-5 = 0  Y2 nın tamamı reaksiyona girmiştir.

X2Y5  ürün olduğu için başlangıçta ortamda yok zamanla artarak 2 mol X2Y5  oluşmuştur.

Ohalde reaksiyon;

2X2   +  5Y2—-> 2X2Y5   şeklinde dir. A DOĞRU

Biten madde sınırlayıcı madde dir.  B DOĞRU

2X2   +  5Y2—-> 2X2Y5

2mol__5mol___2mol —–>  Girenlerde toplam 7 mol var iken  reaksiyon sonunda 2 mol madde oluşuyor. Dolayısıyla reaksiyon sonucunda molekül sayısı azalıyor.  C DOĞRU

Reaksıyon sonunda kapta 3 mol artan X2 ve    2mol oluşan X2Y5  olmak üzere toplam 5  mol madde vardır. D DOĞRU

5 mol X2 nin   2mol ü reaksiyona girmiş 3 mol artmıştır. E YANLIŞ