Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Gürsel

İliniz: Sinop

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Saf olmayan 260 gram Al2O3 filizi 12 gram sudkostik (NaOH) ile tamamen tepkimeye giriyor. Tepkime
sonunda 63,2 gram tuz ve 73,6 gram su oluşuyor.Buna göre, Al2O3 filizi yüzde kaç saflıktadır?

A) 16,8 B) 24,2 C) 35,3 D) 36 E) 48

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

 

Saf olmayan 260 gram Al2O3 filizi  demek bir karışım var bunun içinde Al2O3 var demektir.

 

Al2O3 filizi    +    sudkostik (NaOH)  ——->     63,2 gram tuz ve 73,6 gram su

260                            12

Kütlenin Korunumu Kanunundan

Girenlerin kütleleri toplamı = ürünlerin kütleleri toplamı olmalı

Girenlerde  272 gram madde var

Ürünlerde  136,8 gram madde var.

 

Girenlerle ürünler eşit olmalı verilere balkılacak olursa girenler fazla fazlalığın nedeni filizin içindeki yabancı madde

135,2 gram yabancı madde vardır.

 

260-135,2 gram = saf Al2O3 tür.

saf Al2O3=124,8 gram

 

260 gram filiz de                       124,8 gram Saf Al2O3 varsa

100gram filizde                              x

_____________________________

x= %48 saflıktadır.