Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: asya

İliniz: Adana

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: CaCO3(k) ====> CaO(k) + CO2(g) 80 gr CaCO3 ayrıştığında Nk’da 4,48 L CO2 oluştuğuna göre tepkimenin % verimini bulunuz.
(CaCO3 = 100 gr/mol)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm;

nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2mol CO2 oluşur.  Kimyasal hesaplamalar da  reaksiyondaki herhangi bir maddenin mol sayısı bulunabiliyorsa kat sayılar yardımıyla diğer maddelerin de mol sayısı bulunabilir.

 

CaCO3(k) ====> CaO(k) + CO2(g)

1mol                        1mol              1mol

0,2mol                  0,2mol           0,2mol

 

1mol CaCO3                 100 gr ise

0,2mol  CaCO3               x

_______________________

x=20 gram ayrışmıştır.

 

80 gram CaCO3 ün          20 gramı ayrışmışsa

100gr CaCO3 ün                x

_______________________

x= %25 verimle gerçekleşmiştir