Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Kemal

İliniz: adana

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 3) 50gr saf XCO3 katısının tamamı;

XCO3 (k) ==> XO(k) + CO2(g) tepkimesine göre ayrıştığında 28 gr XO oluşmaktadır. Buna göre xin atom kütlesini bulunuz. (C:12 O:16)

Çözüm

Kütlenin korunumu Kanunu kullanarak oluşan CO2 nin kütlesini buluruz

XCO3 (k) ==> XO(k) + CO2(g)

50gr                     28 gr            ?

50=28+CO2

mCO2 =22

nCO2=22/44=0,5mol

Kimyasal reaksiyonlarda katsayılar mol sayısıdır

XCO3 (k) ==> XO(k) + CO2(g)

1mol                      1mol.       1mol

? :0,5                   ?=0,5mol   0,5 mol

0,5 mol XO    28 gr ise

1mol XO          A

______________________

A=56 gr dur

XO=X+16=56

X=40 gr çıkar

4) Cu + H2So4 ===> CuSo4 + So2 + H20 denklemine göre %25 saflıktaki 128 gr Cu tepkimesiyle elde edilen So2 tamamını yakmak için kaç mol hava kullanılır ? /CU : 64 gr mol.) + ( So2 + 1/2 O2 ====> So3 (g) Havanın 1/3’ü O2)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/