Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

 

Kütlece % 65 saflıktaki Zn filizinin yeterli miktarda HCl ilereaksiyona girmesinden 0,4 gram H2 gazı oluşuyor.Buna göre, başlangıçtaki Zn filizinin miktarı kaç gramdır? (Zn : 65, H:1)

A) 13      B) 20     C) 40         D) 12            E) 65

 

Çözüm;

Soruyu Çözebilmek için öncelikle Reaksiyonu yazıp denkleştirmek gerekir.  Biliyoruz ki Aktif Metaller  ile asitler reaksiyone girerse    tuz + H2 gazı oluşur

Biliyoruzki reaksiyonda bulunan herhangi bir maddenin  mol sayısını bulabiliyorsak  katsayılar yardımıyla diğer maddelerin mol sayısına geçiş yapılır.

 

nH2=0,4/2=0,2 mol

 

Zn      +     2HCl ——> ZnCl2     +     H2

1mol                                                        1mol

?                                                               0,2mol

 

1mol Zn                     65 gram ise

0,2 mol Zn                   x

_________________

x=13 gram

 

100 gram Zn filizinde         65 gram Zn varsa

x gram Zn Filizinde            13 gram Zn vardır.

_____________________________

x=20 gram Zn Filizi vardır.  (Filiz demek Zn ve diğer maddelerin olduğu karışım demektir.Bu soruda 20 gram lık karışımın 13 gramı Zn maddesiymiş )