Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Aslı

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru:

H2 + 1/2 O2 –> H2O
C + O2 —>CO2
CH4 + 2O2 —> CO2 + 2H2O
CO + 1/2 O2—->CO2

Yukarıdaki yanma reaksiyonlarından 1.0’er mol O2 gazı kullanılarak artınsız olarak gerçekleştiriliyor.
Buna göre reaksiyonlarda elde edilen CO2 ve H2O’nun toplam mol sayıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

CO2 H2O
A) 3.5 3.0
B) 1.5 2.0
C) 3.5 2.0
D) 3.5 2.0
E) 4.0 3.0

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm

Kat sayılar mol sayısıdır.

H2         +       1/2 O2 –> H2O
1mol.                 0,5mol.     1mol
___________1mol.     2mol

C         +       O2 —>  CO2
1mol          1mol     1mol
_______ 1mol   1mol

CH4     +    2O2 —> CO2    +   2H2O
1mol.          2mol       1mol        2mol
________1mol     0,5mol     1mol

CO    +       1/2 O2—-> CO2

1mol          0,5mol         1mol
________1 mol.        2 mol

nH2O=3mol
nCO2=3,5mol