Kimyasal Denklemler Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Lara

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Aşağıdaki denklemler en küçük tam sayılarla denklestiriliyor.
1) Al + Fe2O3 —-> Al2O3 + Fe
2)Fe + O2 —-> Fe2O3

Buna göre aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

A) 2.’deki Fe2O3’un kat sayısı, 1.denklemdeki Fe2O3’ün katsayisindan büyüktür.
B)1.’nin kat sayıları toplamı, 2.’ninkinden büyüktür.
C)1.de metal atomlarının katsayıları eşittir.
D) 2.de ürünün katsayısı toplamı, reaktiflerinkinden küçüktür.
E)1.denklemin ürünlerinin katsayıları toplamı ,reaktiflerinkinden büyüktür.

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm;

Reaksiyon u denkleştirirsek

1) 2Al + Fe2O3 —-> Al2O3 +2 Fe
2) 4Fe + 3O2 —-> 2Fe2O3

Bu soruda b ve e yanlıştır soruda hata olmalı