Kimyasal Denklemler Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Lara

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru:  2Fe+6HNO3 –> 2X+3H2

Denkleşmiş tepkimede yer alan X maddesi ile ilgili;

1) Iyonik bir bileşiktir
2)Bileşiğin adı Demir (III) nitrattir.
3)Bir formülünde 4 atom vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A)1     B)1 ve 2    C)1 ve 3      D)2 ve 3       E)1,2 ve 3

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm;

Soruyu çözebilmek için “Atom sayısı ve çeşidi korunur.” ilkesinden faydalanacağız.

2Fe+6HNO3 –> 2X+3H2

Girenlerde 2 tane Fe var ürünlerde yok x in yapısında Fe var, girenlerde 6 tane N var ürünlerde yok girenlerde 18 O var ürünlerde yok

2X====>2FeN3O9 olur bu şekilde bir bileşik yok. Bu bileşiği şu şekilde yazarız 2Fe(NO3)3

Fe(NO3)3 metal kök bileşiği

İyonik bileşiktir

Demir(III) nitrat tır

Formül de 3 çeşit atom vardır

Cevap B dir