Kimyasal Bağlar Çözümlü Kimya Sorusu

Yukarıda verilen klor moleküllerinde bulunan K ve L bağları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) L Fiziksel bağdır.

B) K Molekül içi bağdır.

C) K Kimyasal bağdır.

D) L Bağı ,K bağından daha sağlamdır.

E) L Moleküller arası bağdır.Çözüm;

Bağlar; fiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılır.

Fiziksel bağlar, moleküller arasındaki bağlardır.

Kimyasal bağlar, molekül içindeki bağdır.

 

A) L Fiziksel bağdır. L moleküller arasındaki bağ olduğu için fizikseldir. DOĞRU

B) K Molekül içi bağdır. K molekül içi bağ dır. DOĞRU

C) K Kimyasal bağdır. K molekül içi bağ olduğu için kimyasaldır.DOĞRU

D) L Bağı ,K bağından daha sağlamdır. K kimyasal bağ olduğu için L(Fiziksel bağ) den daha kuvvetlidir. YANLIŞ

E) L Moleküller arası bağdır. L moleküller arasındaki bağdır DOĞRU