Kimyasal Bağlar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimyasal bağlar Sorusu

Kimyasal bağlar sorusu ve çözümü ile ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

 

Cl₂ molekülü ile ilgili;

I.Apolardır.

II.Lewis yapısı şeklindedir.

III. Klor atomları oktetini tamamlamıştır.

Yargılarından hangileri doğrudur? (17Cl )

A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

 
Çözüm;

Molekül aynı ametal atomlarından oluştuğu için Apolardır.  Kimyasal bağlar daki polarlık apolarlık ile molekülün polarlığı apolarlığı hep karıştırılmaktadır konu ile ilgili daha detaylı bilgiye  molekülde polarlık ve apolarlık konu anlatımından ulaşabilirsiniz.  I DOĞRU

Değerlik  elektronların  atomların  etrafında  noktalar  şeklinde  gösterilmesine  Lewis yapısı denir.  Ohalde değerlik elektron sayısı nedir ona bakalım. Bir  atomun  son  katmanındaki  toplam  elektron  sayısına değerlik  elektron  sayısı denir.  Cl alementinin elektron dağılımını yazdığımız zaman son katmanda kaç elektron var ona bakalım.

17Cl:  1s2 /  2s2 2p6 / 3s2 3p5      Son katmanda   7 elektron bulunmaktadır. Yanı her bir klor elementinin etrafında 7 tane nokta ile belitilen elektron olmalı. II DOĞRU

 

Bir atomun son katmanındaki elektron sayısını 2’ye tamamlamasına dublet kuralı, 8’e tamamlamasına ise oktet kuralı denir.

Klor elementleri birer elektronlarını ortak kullanarak  son katmandaki elektron sayısına 8 e tamamlamıştır. Dolayısıyla Oktetini tamamlamıştır.  III doğru

 

 

Soru;

Kimyasal bağlar sorusu

Lewis elektron nokta yapısı verilen yukarıdaki bileşik ile ilgili olarak;

I.  Molekül polardır.

II. Ortaklanmış elektron çifti sayısı 4 tür.

III. Bağlar polardır.

yargılarından hangileri doğrudur?(1H    6C   17Cl)

 

Çözüm;

Lewis yapısında merkez atom C dur. C atomunun değerlik elektronlarının tamamı bağ yapımına katılmış ancak aynı atomlarla bağ yapmadığı için molekül polardır.  I DOĞRU

Ortaklanmış elektron çifti(bağ yapımına katılan elektron çifti)   4 tür.  II DOĞRU

Bağlar farklı atomlar arasında gerçekleştiği için polardır. III DOĞRU