Kimyasal Bağlar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Cihan

İliniz: Mersin

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 4

Soru: Berilyum klorür (BeCl2) molekülleri ile ilgili;
1. Merkez atomun hibrit türü sp’dir.
2. Molekül geometrisi doğrusaldır.
3. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti içerir.
yargılardan hangileri doğrudur? (4Be, 17CI)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 

Çözüm;

 

BeCl2 molekülü için hibritleşme şu şekilde açıklanabilir.

Be atomu; [4Be] = 1s2 / 2s2 elektronik yapısına sahiptir.

Be atomu hibritleşmeye girdiğinde 2 s orbitalinde bulunan 1 elektron p orbitallerinden birine geçer. [4Be] = 1s2 2s1 2px1 Daha sonra 2 s ve 2 px orbitalleri bir araya gelerek birbirinin aynısı iki yeni orbital meydana getirir. Bu orbitallere sp hibrit orbitalleri denir ve her biri birer elektron içerir. Bu birer elektronda klorun p orbitalinde bulunan bir elektron ile ortaklaşarak doğrusal yapıdaki BeCl2 molekülünü meydana getirir. Bu moleküldeki her bir bağın uzunluğu birbirine eşittir.

Merkez atom Be dır. Be üzerindeki elektronların tamamı bağ yapımında kullanılmıştır.

 

Cevap 1 ve 2 dir