Kimyasal Bağlar Çözümlü Kimya Sorusu

I. CO2
II. H2
III. CH3OH
IV. CCl4

Yukarıdaki moleküllerden hangilerinde molekül içi bağlar polar, molekül ise apolardır? (1H,6C,17Cl,8O)

A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I ve IV E) I, III ve IVÇözüm;

Molekül içi bağlar derken kovalent bağ anlaşılır. Kovalent bağlar ise Polar kovalent bağ ve Apolar kovalent bağ olmak üzere ikiye ayrılır.

Polar kovalent bağ; Farklı ametal atomlarının elektronları ortaklaşa kullanmasıyla oluşan bağdır. H2O da  H-O  ler arasında oluşan bağ, CO2 de    C=O lar arasında oluşan bağ  polar kovalent bağdır.

Apolar Kovalent bağ; Aynı ametal atomlarının elektronları ortaklaşa kullanmasıyla oluşan bağdır. H2 de  H-H arsındaki bağ,  O2 deki O=O arasındaki bağ Apolar kovalent bağdır.

 

Soruda molekül içi bağ polar olan, molekül ise apolar olan sorulmaktadır.

Bağ polar olanı bulabilmek için bileşiğin yapısında en az iki farklı ametal olmalı  bu şartları  I, III ve IV taşımaktadır.

I. CO2  —>Polar kovalent bağ
II. H2  —>Apolar kovalent bağ
III. CH3OH —>Polar kovalentbağ
IV. CCl4 —>Polar kovalentbağ

Bunlar arasından molekülün apolar olanını bulalım.

Molekülün apolar olabilmesi için sayıca az olan atomun değerlik elektronlarının tamamı aynı elementle bağ oluşumunda kullanılmış olmalıdır. Kısaca merkez atom üzerinde ortaklaşa kullanılmamış elektron bulunmamalıdır. Molekülde polarlık apolarlık  konu anlatımı için tıklayınız.

I. CO2     Apolar molekül

III. CH3OH     Polar molekül
IV. CCl4          Apolar molekül

 

Doğru cevap I ve IV dür.