Kimyasal Bağlar Çözümlü Kimya Sorusu

.

CH4 ve CH3F her iki bileşikle ile ilgili olarak;

I.Her iki molekülde apolardır.

II.Bağlar polardır.

III.Molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur.

Yargılarından hangileri doğrudur?

Çözüm;

Soruyu çözebilmek için molekülde polarlık apolarlık   incelemenizde fayda var.

CH4 ve CH3F her iki bileşiktede merkez atom C dur. Bir molekülün Apolar olabilmesi için merkez atom daki değerlik elektronların tamamı aynı atomla bağ yapması gerekmektedir. CH4 de merkez atomun değerlik elektronlarının tamamı aynı atomla bağ yaptığı için molekül Apolar, ancak CH3F  bileşiğinde merkez atoma bağlı olan elemntler farklı olduğu için molekül polardır. I YANLIŞ

Farklı Ametal atomları arasında oluşan kovalent bağ ise polardır.  II DOĞRU

H elementinin F,O,N elementlerinden birine bağlı olduğu durumlarda hidrohen bağından bağsedebiliriz. Bu bileşklerde boyle bir durum soz konusu olmadığı için Hidrojen bağı yoktur. III DOĞRU