Kimya sorularınızı çözüyoruz

 

 

TYT -AYT hazırlıkta yanınızda olup Kimya sorularınızı çözüyoruz.

Kimya sorusu gönder

 

 

 

instagram: @kimyalicom

Kimya sorusu sor

 _____İçindekiler____

 

Atom ve Yapısı Konu Anlatımı

Yükseltgenme basamağı Konu Anlatımı

Mol Kavramı Soruları ve Çözümleri

Kimyasal Denklemlerin Denkleştirilmesi Konu Anlatımı

Denkleştrilmiş Kimyasal Denklemler

Denklem Katsayılarının Yorumu

Kimyasal Hesaplamalar Konu Anlatımı

Bileğin sabit oranını Bulma Yoları

Karışımları Kütlece Yüzde Derişimi

Lewis Nokta Yapısı

Molekülde Polarlık Apolarlık

Polar ve Apolar Molekül Örnekleri

Bileşiklerin Adlandırılması Örnekler

Sabit Oranlar Kanunu Konu Anlatımı

Çözünürlük ve Grafik Soruları

İyon Derişimi Konu Anlatımı

Online Kimya Testleri

Online Kimya Deneme Sınavları