Kaynama Noktası Yükselmesi Çözümlü Kimya Sorusu

Kaynama Noktası Yükselmesi

Saf bir çözücüde uçucu olmayan katı bir madde çözündüğü zaman oluşan çözeltinin kaynama noktası  saf çözücünün kaynama noktasından daha büyük olur. Kaynama noktası yükselmesi çözeltideki toplam tanecik derişimi ile doğru orantılı olarak artar.

Kimden: Burak

İliniz: Bursa

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: 2 kg suda kaç mol şeker çözünürse oluşan çözeltinin normal basınçta kaynama noktası 101.04 olur ? (Kk: 0,52 oC/m)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Kaynama noktası yükselmesini hesaplamak için Tk = Kk . m. ts  eşitliğinden faydalanırız.

Tk = Kk . m. ts eşitliğindeki ifadelern anlamı nedir onlara bakalım.

Tk : Kaynama noktası yükselme miktarı

Kk : Su için kaynama noktası yükselme sabiti (Ebüliyoskopi değeri) 0,52°C/molal

m : molalite

ts: tanecik sayısı

 

Suyun normalde kaynama noktası 100 oC dir. Sorumuzda kaynama noktası 101.04 oC  olmuş yani kaynama noktası 101,04 -100 = 1,04 oC Yükselmiştir.

Tk = 1,04 oC

Kk= 0,52°C/molal

molalite = mol/kg çözücü

Molalite=  xmol/2

ts: 1

Yukarıdaki verileri Tk = Kk . m.ts eşitliğinde yerine yazarsak.

Tk = Kk . m.ts

1,04 =0,52 . x/2

x= 4 mol çıkar.

 
Soru : Saf suyun 100oC de kaynadığı koşullarda 0,2 molal Ca(NO3)2 çözeltisi (100 + 3t)oC de kaynamaya başlamaktadır. Aynı şartlarda (100 + 12t)oC kaynamaya başlama sıcaklığı olan Na3PO4 çözeltisinin derişimi kaç molaldır?

 

Çözüm;

İki farklı durum verildiği için bu iki farklı duruma göre Tk = Kk . m. ts  formülünde verilenleri yazıp oranlayarak soruyu çözeceğiz.

 

Ca(NO3)2  için;

Tk = 3t

Kk sabit (Oranlayacağımız için sadeleşecek)

m= 0,2 molal

Ca(NO3)2             —>   Ca+2 +       2NO3-1

1                      2

ts= 1+2= 3 tane

 

Na3PO4 için;

Tk = 12t

Kk sabit (Oranlayacağımız için sadeleşecek)

m= x molal

Na3PO4             —>   3Na+1 +       PO4-3

3                    1

ts= 3+1 = 4

Yukarıdaki verileri  Tk = Kk . m. ts  formülünde yerine  yerine koyup oranlarsak;

3t/12T=Kk.0,2.3/Kk.x.4

 

x=0,6 molal çıkar