Kaynama Noktası Yükselmesi Çözümlü Kimya Sorusu

Kaynama noktası yükselmesi sorusu

 

Kimden: Elif

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: 0.2 M CaCl2 sulu çözeltisinin kaynama noktası (100+0,6b) olduğuna göre 3 M Al2(SO4)3 sulu çözeltisinin kaynama noktası kaç derecedir

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 

Çözüm;

Kaynama noktası yükselmesi çözeltideki toplam tanecik derişimi ile doğru orantılı olarak artar. Ohalde soruda verilen  maddelerin suda çözündükleri zaman ortama verdikleri toplam iyon derişimleriniz bulalım.

CaCl2          —>    Ca+2     +      2Cl

0,2M                     0,2M             0,4M

 

Toplam iyon derişimi = 0,2 + 0,4 = 0,6M

 

Al2(SO4)3          —>        2Al+3     +         3SO4-2

3M                                      6M                    9M

 

Toplam iyon derişimi = 6M +9M  = 15M

 

0.2 M CaCl2 sulu çözeltisinin kaynama noktası (100+0,6b) olduğuna göre

 

0,6 M   iyon              0,6b kaynama noktasını yukseltirse

15M iyon                      x yükkseltir.

_____________________________

x= 15b yukselir

3 M Al2(SO4)3 sulu çözeltisinin kaynama noktası 100+15b   dir.