Katlı Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Gülperi

İliniz: Hatay

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşikten birincisinde 5,4 gram X elementi 18 gram Y elementi ile ikinci bileşikte 9 gram X elementi 45 gram Y elementi ile tepkimeye girmektedir.
X ve Y elementlerinin oluşturduğu bu bileşiklerde Y atomları arasındaki katlı oran kaçtır?Çözüm;

 

Katlı oran: İki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa, elementlerden birinin sabit miktarına karşılık diğer elementin kütleleri arasındaki orandır.

Katlı oranlar kanunu sorularını çözebilmek için soruda verilen değerleri tablolaştırmak işimizi kolaylaştıracaktır.

X Y
I. Bileşik 5,4 18
II. Bileşik 9 45

Soruda Y atomları arasındakı katlı oran sorulduğu için X lerin miktarını eşitlememiz gerekiyor.

Xlerin miktarını eşitleyebilmek için II. bileşikteki değerleri 0,6 ile çarparız.

X Y
I. Bileşik 5,4 18
II. Bileşik 9*0,6= 5,4 45*0,6=27

Xlerin miktarını eşitlediğimize göre  Ylerin miktarlarını oranlayarak Y ler arasındaki katlı oranı buluruz.

Yı/Yıı = 18/27 = 2/3  çıkar.

 

Özellik: Bileşiklerdeki herhangi bir elementin katlı oranı biliniyorsa, diğer elementin katlı oranı; bilinen katlı oranın çarpmaya göre tersidir.(CxHy ve CmHn bileşiklerimiz olsun Cler arasındaki katlı oran a/b ise H ler arasındaki katlı oran b/a dır.)

Özelliğe göre X ler arasındaki katlı oran  Xı/Xıı= 3/2  çıkar