Gazlar Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

CnH2n gazının 273  0C sıcaklık ve 2 atm basınçtaki yoğunluğu 2,5 g/L’dir. Buna göre, CnH2n ile gösterilen bileşiğin formülü nedir? (C=12 H=1)

 

Çözüm;

Gaz sorularında özkütle geçiyorsa   P.Ma = d.R.T   formulunu kullanıyoruz.

P.Ma = d.R.T

2.Ma=2,5.(22,4/273).546

Ma= 56 çıkar

CnH2n= 56

14n=56

n= 4

Bulduğumuz n değerini CnH2n de yerine yazarsak bileşiğin formülü C4H8  olur