Gazlar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Defne

İliniz: İSTANBUL

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: (ACİL CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM)
Bir miktar ideal gazın 0 derecede2,24 litrelik bir kaptabasıncı 4 atm dir.Gazın kütlesi 18,4 gramolduğuna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisidir?(O:16,C:12,N:14,H:1)

A)CH4 B)NO2 C)C2H6 D)CO2 E)Co

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Soruda verilen değerleri  P.V=n.R.T  formulunde yerine yazarak maddenin molunu buluruz.  Soruda maddenin kütlesi verilmiş molünüde  P.V=n.R.T   den bulduk. 1 molunun kütlesini hesaplayabiliri.z

P.V=n.R.T

4.2,24 = n. (22,4/273). 273

n=0,4 mol çıkar

 

0,4 mol gaz                  18,4 gram ise

1mol  gaz                        x gramdır

_________________________

x=46 gram çıkar.

 

Şıklardan 46 gram olan madde bulunur.

A)CH4 =C+4.H =  12+4=16 gr

B)NO2 = N +2.O = 14+2.16= 46gr

C)C2H6 = 2.C+6.H= 2.12+6.1=30gr

D)CO2 = C+2.O = 12+2.16 = 44 gr

E)CO = C+O = 12+16 = 28 gr

 

Dogru cevap B dir.