Gazlar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: damla

İliniz: istanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: 20 litrelik bir kapta bulunan He gazının basıncı 380 mmHg,sıcaklığı 47 oC tır. Basıncını değiştirmeden hacminin 1/4
ü kadar artması için sıcaklık kaç 0 C olmalıdır?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/



Çözüm;

 

Soruda bu şekilde aynı gazın iki farklı durumu verilmişse her bir durum için P.V=n.R.T yazılarak oranlanır.

hacmin 1/4 ü oranında artması  —->  20.1/4 = 5  yani son hacim 25 olması isteniyor.

20.380/25.380 = n.R.320/n.R.x

x=400 çıkar bulduğumuz değer  kelvin cinsinden sıcaklıktır.

Kelvin = toC +273

400 = toC +273

toC= 127  çıkar