Elektrokimya Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: tufan

İliniz: istanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 4

Soru: 1. soru Eritilmiş KCL’den 200 amperlik akım kaç saniye süre ile devreden geçerse anotta NK’ da 48L Cl2 gazı toplanır ? (1F=96500 Coulomb)

2.soru Seri bağlı iki elektroliz kabında erişilmiş CaCl2 ve AlCl3 tuzları bulunmaktadır. Devreden bir süre akım geçtiğinde kaplardan birinde 4,5 gram Al toplandığında diğerlerinde kaç gram Ca metali toplanır ? (Al:27, Ca:40)

3.soru Bir elektroliz hücresinde sulu çözelti halinde KCl, MgCO3, CuCl2 ve NaOH maddeleri bulunmaktadır. buna göre katotta ilk önce hangi elementin açığa çıkması beklenir ? (elektron verme eğilimi: K>NA>Mg>H>Cu>OH->Cl-)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/