Donma Noktası Alçalması Çözümlü Kimya Sorusu

Donma Noktası Alçalması

Ad-Soyad: Atakan Çetinkaya

İliniz: Giresun

Kaçıncı sınıfsın?: YGS-LYS

Soru Sor: 31 g glikol [C2H4(OH)2] ve 100 g su ile hazırlanmış çözeltinin normal basınçta donmaya başlama sıcaklığı kaç derecedir?

(Saf su için donma noktası alçalma sabiti,
KD=1,86 °C mol, C2H4(OH)2:62g/mol)

Soru formu: https://kimyali.wordpress.com/soru-sor/

 

Cevap;

Kısaca donma noktası alçalması hakkında bahsedecek olursak;

∆td= Kd.m.ts

∆td= Donma noktası alçalması

Kd= Sabit (Su için donma noktası sabiti 1,86 C.m^-1)

m=molalite

ts= Tanecik sayısı (Çözünen maddenin ortama verdiği iyon saysısı (Toplam iyon sayısı))

Tanecik sayısı  bulunurken;

Suda moleküler halde çözünen maddeler için tanecik sayısı 1 olarak alınır.

C6H12O6(k) ——->C6H12O6(aq)        ts=1 dir.

C2H5OH(s)———> C2H5OH(suda)   ts=1 dir.

 

Suda iyonlarına ayrılarak çözünen maddeler(İyonik bağlı bileşikler) için sulu otama verdikleri iyon sayıları toplanır.

NaCl(k)  ——> Na+(aq)    +    Cl(aq)         ts=2 dir.

Na3PO4(k)  ——> 3Na+(aq)    +    PO4(aq)       ts=4 dür.

 

Sorunun çözümüne geçecek olursak;

Molalite; 1 kg çözücüde çözünmüş olan maddenin mol sayısıdır.  m= n/kg çözücü

nC2H4(OH)2 = 31/62 = 0,5 mol

m=0,5/0,1 kg = 5 molal

∆td= Kd.m.ts

∆td= 1,86.5.1   ——-> ∆td= 9,3 (Donma sıcaklığının azalması olduğu için 0’dan çıkarılmalıdır.)

Td= 0-9,3 = -9,3 oC