Donma Noktası Alçalması Çözümlü Kimya Sorusu

8 gram NaOH ın    20 gram suda çözünmesiyle oluşturulan çözeltinin donma noktası kaç 0C dir? (NaOH: 40 g/mol kd= 1,86)

 

Çözüm;

∆td= -Kd.m.i

∆td= Donma noktası alçalması

Kd= Sabit (Su için donma noktası sabiti 1,86 C.m^-1)

m=molalite

i= Çözünen maddenin ortama verdiği iyon saysısı (Toplam iyon sayısı)

nNaOH = 8/40 = 0,2 mol çıkar

m= 0,2/0,02 = 10 molal

NaOH ——-Na+___+____OH-    ortama 2 tane iyon vermiştir.

 

∆td= -1,86.10.2 = -37,2 oC