Denklem Denkleştirme Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

3Hg + 8HNO3——-> 3Hg(NO3)2 + 2x + 4H20

Yukarıda denkleştirilmiş tepkime denkleminde X ilegösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

A)N₂ B) NO C) N₂O D) NO E) N2O3

 

Çözüm;

Denklem denkleştirmede “Atom sayısı ve çeşidi korunur.” ilkesi gözönüne alınarak sorular çözülür.

Girenler_____Ürünler

3Hg                      3Hg

8H                        8H

8N                         6N  var    2X     X nin yapısında N var

24 O                     22 O  var    2X     X nin yapısında O  var

 

ohalde X = NO dur.

 

Denklemin Son hali;

3Hg + 8HNO3——-> 3Hg(NO3)2 + 2NO + 4H20