Çözünürlük Çözümlü Kimya Sorusu

.

30 oC’de Y tuzunun çözünürlüğü 60g Y/ 100 g sudur.
Buna göre, 30 oC’de kütlece %20’lik 500 gram Y
tuzunun sulu çözeltisini doygun hale getirmek
için kaç gram Y tuzu gereklidir?

A) 100    B) 110   C) 120  D)130    E)140

 

Çözüm;

Evet arkadaşlar sorunun çözümüne geçmeden önce sayfamızdaki  Çözümlü Çözünürlük Sorularını incelemeniz yararınıza olacaktır.

Öncelikle %20’lik 500 gram Y tuzunun sulu çözeltisin de ne kadar madde çözünmüş onu bulalım.

20.500/100 = 100 gram madde çözünmüştür.  Ohalde 500-100 = 400 gram su vadır.

 

100 gram suda            60 gram Y tuzu çözünüyorsa

400 gram suda           x

_______________________

x= 240 gram madde çözünmeli

 

yani 400 gram su ile doygun çözelti elde edebilmem için 240 gram Y tuzu çözmeliyim.  Zaten 100 gram çözünmüş halde var.

 

Çözeltinin doygun hale gelebilmesi için 240-100 = 140 gram Y tuzu gereklidir.

 

Cevabımız E) 140 tır.