Çözünürlük Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Hale

İliniz: Yalova

Kaçıncı Sınıfsın?:TYT – AYT

Soru: Herhangi bir organik bileşiğin belirli bir çözücü içinde çözünürlüğünün test edilmesinde, çözücü neden yavaş yavaş artan hacimlerde ilave edilir?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/