Çözünürlük Çarpımı(Kç) Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

Kimden: Sedef

İliniz: Tekirdağ

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 4

Soru: 200 ml 0.04 M SrCl2 çözeltisine 200 ml K2CO3 çözeltisi katıldığı zaman karışımda bir  en çok kaç molar olmalıdır?
(SrCO3’ün çözünürlük çarpımı 3,6.10^-5’dir.)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Doymuş bir çözeltideki iyonların molar derişimleri çarpımı Kç dir. Eğer iyon derişimleri çarpımı Kç den farklı ise, bulduğumuz değer Kç  olmayıp,   iyon çarpımıdır  ve Qç ile ifade edilir.

İyon derişimleri çarpımı Kç den büyükse çökme olur. Çökelme olmaması için Qç=Kç olmalıdır.

 

SrCl2       —>       Sr+2         +              2Cl-

0,04M                 0,04M                       0,08M

 

K2CO3      —>      2K+         +             CO3-2

xM                          2xM                         xM

 

Yukarıdaki maddeleri suya attığımız zaman suda çözünüyorlar. Bu çözünme esnasında  Sr+2 ve CO3-2   birleşerek suda az çözünen katı oluşturuyorlar.

Maddeler eşit hacimde karıştırıldığı için hacim 2 katına çıkar Sr+2 ve CO3-2   iyonlarının derişimi yarıya düşer.

[Sr+2] = 0,02 M

[CO3-2] = x/2M

 

Sr+2        +        CO3-2       —>      SrCO3

x/2M                0,02M

 

Kç=[Sr+2] .[CO3-2]

3,6.10^-5 = x/2 *0,02

 

x=36.10^-4 Molar K2CO3 çözeltisi alınmalıdır.