Çözümlü Kimya Sorusu

İsim: Muhammed

Sınıfınız: TYT – AYT

İliniz: İstanbul

Mesaj: Merhaba hocam ben üniversitesi öğrencisiyim.
Sorularım şöyle:
1. Edta titrasyonunda neden fenolftalein bir indikatör olarak kullanılmaz.
2. Mohr yönteminde neden potasyum kromat gösterge olarak kullanılır.
3. Titrasyonlarda bir indikatör kullanmak herzaman gereklimidir?
4. Enantiyomerlerin IR spektrumlarının farklı olması beklenenebilir mi?
Teşekkürler Hocam

Çözüm

1. Edta titrasyonunda neden fenolftalein bir indikatör olarak kullanılmaz.

Kimyasal göstergeler titrasyon sırasında yaygın olarak kullanılan maddelerdir. Bu maddeler çözeltide pH değişimi veya kompleks oluşumu gibi bir değişiklik olduğunda görünür değişikliklere uğrarlar.

Fenolftalein, EDTA veya kompleksometrik titrasyon için bir gösterge olarak kullanılamaz. Fenolftalein, asit-baz titrasyonunda kullanılır, çünkü çözelti bazik hale geldiğinde renk değiştirir.

EDTA titrasyonu için uygun gösterge Eriochrome Black T’dir çünkü metallerle stabil kompleksler oluşturur. Ayrıca metallerin hidroksit olarak çökelmesini önlemek için EDTA titrasyonu belirli pH aralığı altında gerçekleştirilmelidir.