Atom ve Yapisi Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Cabbar Memi

İliniz: kars

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: Nötr bir atomun 4.enerji düzeyinde bulunan orbitalleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)16 orbital içerir
B)En fazla 18 elektron içerir
C)s,p,d,f orbitallerini içerir
D)En yüksek enerjili orbitaller f orbitalleridir
E)d orbitallerinin enerjileri eşittir

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Cevap B dir enfazla 32 elektron icerir