Atom ve Yapisi Çözümlü Kimya Sorusu

Ad-Soyad: Barış Ülmez

İliniz: DİYARBAKIR

Kaçıncı sınıfsın?: Lise 2

Soru Sor: Bir elementin doğada 79Br ve 81Br izotoplarının karışımı olarak bulunur. Bromun ortalama atom kütlesi 80 ‘ dir. Buna göre doğadaki Br atomlarının % kaçı 79Br  izotopudur?

Çözüm;

İzotop atomlarda ortalama atom ağırlığı yukarıdaki formul yardımıyla hesaplanır.

 İzotop atomların doğada bulunma oranları toplamı %100 dür.
79Br = %x dersek
81Br= %(100-x) tir
verileri formulde yerine koyarsak 
Ortalama arom ağırlığı = (79.x + 81.(100-x) ) /100 =80
Gerekli işlem yapıldığında  x=%50 çıkar


79Br nin bulunma yüzdesine %x demiştik ohalde 79Br nin bulunma yüzdesi %50 dir.


Not : İki izotopun ortalama atom ağırlığı genelde iki izotopun kütle numaraları arasındadır.