Atom ve Yapısı Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

Kimden: Su

İliniz: Mersin

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 1

Soru: Xa iyonu ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
●Nükleon sayısı,çekirdek yükünün 2 katından 1 fazladır.
●Nötron sayısı,elektron sayısına eşittir.
Buna göre “a”nın sayısal değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)3- B)2- C)1- D)1+ E)2+

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Soruyu çözebilmek için

KN = ps + ns

ps= es  + iyon yuku eşitliklerinden faydalanacağız.

 

Nükleon sayısı =  Atomun çekirdeğinde bulunan proton sayısı ve notron sayısının toplamıdır. Başka bir ifadeyle kütle numarasıdır.

Çekirdek yükü = proton sayısıdır.

 

Nükleon sayısı,çekirdek yükünün 2 katından 1 fazladır.

KN = 2ps+1

Nötron sayısı,elektron sayısına eşittir.

ns= es

 

Yukarıdaki verileri başta verdiğimiz eşitliklerde yerine yazalım.

 

KN = ps + ns

2ps+1= ps + ns

ps -ns = -1

 

ps= es  + iyon yuku  soruda es =ns olduğunu vermişler

ps = ns + a

a= ps-ns

 

zaten ps-ns  = -1  olarak bulmuştuk.

 

Cevap C