Atom ve Yapısı Çözümlü Kimya Sorusu

3. enerji düzeyinde toplam 5 elektron bulunan ve nötron sayısı proton sayısından 2 fazla olan X atomunun kütle numarası kaçtır?Çözüm;

Soruyu çözebilmek için elektron dağılımını yapmak gerekmektedir. Elektron dağılımını 3 enerji seviyesinde 5 tane elektron olacak şekilde yapalım

X: 1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p3

X in toplam elektron sayısı 15 tir. Nötr atomlarda elektron sayısı; proton sayısına eşittir. Ohalde proton sayısı = 15 tir.

Soruda “nötron sayısı proton sayısından 2 fazla” olduğu belirtilmiş ohalde nötron saysı = 15+2 =17 dir.

Kütle Numarası = proton sayısı + nötron sayısı Eşitliğimizde bulduğumuz değerleri yerine yazarsak sonuca ulaşmış oluruz.

Kütle Numarası = proton sayısı + nötron sayısı

Kütle Numarası = 15+17 = 32 dir.